Harry Potter Advent Calendar 2018

ใกล้คริสต์มาสแล้ว ปีนี้ตาลเตรียมของพิเศษให้แพม ผู้ซึ่งเป็นสาวก Harry Potter และ Funko ดัวย Harry Potter Advent Calendar 2018   ตาลสั่งจาก Amazon อเมริกา มาให้แพมค่ะ สั่งไปวันพฤ.ที่ผ่านมา.. วันนี้ส่งถึงกรุงเทพแล้ว ไวมากๆ ทันพอดี เริ่มต้น 1 ธันวาคม เลย   .. ว่าแต่ Advent Calendar คือ อะไร??… Continue reading